S. 3-567 Dossierfiche K. 51-988

De Europese Raad van 25 en 26 maart 2004
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Irak
milieubeleid
terrorisme
Afghanistan
intergouvernementele conferentie (EU)
Rusland
onderzoek en ontwikkeling
Midden-Oosten
topconferentie
Servië en Montenegro
EU-milieubeleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
economisch beleid
Europese Raad
Regie der Gebouwen
EU-werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbeleid
Cyprus
sociaal beleid
Europese sociale politiek
Europese Centrale Bank
Ivoorkust

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-567/1 3-567/1 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2004
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/3/2004   Indiening
1/7/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2004   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
23/3/2004   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
23/3/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met mevr. Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Aangelegenheden en Buitenlandse Aangelegenheden, over de resultaten van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004
2/4/2004   Goedkeuring verslag Stuk 3-567/1 3-567/1 (PDF)
1/7/2004   Einde behandeling
1/7/2004   Einde behandeling
1/7/2004   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/3/2004, 30/3/2004, 2/4/2004

Kruispuntbank van de wetgeving