S. 3-531 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering
Fatma Pehlivan   

burgerlijke rechtsvordering
administratieve procedure
achternaam
bevolkingsregister

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-531/1 3-531/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/3/2004   Indiening Stuk 3-531/1 3-531/1 (PDF)
4/3/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
4/3/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving