S. 3-481 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt
Jean-François Istasse    Jacques Timmermans    Paul Wille    Christine Defraigne    Luc Van den Brande    René Thissen    Francis Poty   

afgevaardigde
regionale verkiezingen
samenstelling van het Parlement
regionaal parlement
Eerste Kamer
mandaat

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-481/1 3-481/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 28/1/2004
3-481/2 3-481/2 (PDF) Amendementen 15/3/2004
3-481/3 3-481/3 (PDF) Advies van de Raad van State 15/3/2004
3-481/4 3-481/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2004   Indiening Stuk 3-481/1 3-481/1 (PDF)
29/1/2004   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/1/2004   Verzending naar commissie
18/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
18/3/2004   Bespreking
18/3/2004   Interne adviesaanvraag
Adviesaanvraag van de Dienst Wetsevaluatie en van de Dienst Juridische Zaken en Documentatie
22/4/2004   Inschrijving op agenda
22/4/2004   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het voorstel tot herziening nr. 3-639/1
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-481/4 3-481/4 (PDF)
12/2/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/3/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 3-481/3 3-481/3 (PDF)
28/4/2004   Inschrijving op agenda
29/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
29/4/2004   Verval door aanneming van een ander dossier
3-639
29/4/2004   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 29/4/2004
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 18/3/2004, 27/4/2004

Kruispuntbank van de wetgeving