S. 3-421 Dossierfiche K. 51-911

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel op 14 november 2002
Regering G. Verhofstadt II  

belastingvlucht
AlbaniŽ
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
vermogensbelasting
belastingovereenkomst

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-421/1 3-421/1 (PDF) Wetsontwerp 24/12/2003
3-421/2 3-421/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2004
K. 51-911/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/3/2004
K. 51-911/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/12/2003   Indiening Stuk 3-421/1 3-421/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/12/2003   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
2/3/2004   Bespreking
2/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
2/3/2004   Aanneming zonder amendering
2/3/2004   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-421/2 3-421/2 (PDF)
4/3/2004   Inschrijving op agenda
11/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-46 Hand. 3-46 (PDF)
11/3/2004   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/2004   Overzending Stuk K. 51-911/1
4/5/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
6/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 60-61
6/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 63, p. 47
Stuk K. 51-911/2
6/5/2004   Aanneming zonder amendering
6/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/7/2004   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/2004   Bekendmaking (75637-75661)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 2/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/7/2004 10/11/2004 , blz 75637-75661

Kruispuntbank van de wetgeving