S. 3-375 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie
Philippe Mahoux    Pierre Galand   

intergouvernementele conferentie (EU)
GBVB
Europese Grondwet
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-375/1 3-375/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/12/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2003   Indiening Stuk 3-375/1 3-375/1 (PDF)
5/12/2003   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/12/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving