S. 3-358 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
moederschapsuitkering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-358/1 3-358/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-898 - 1999-2000 op 12 oktober 2000.
Stuk 3-358/1 3-358/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving