S. 3-335 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

zelfstandig beroep
vervroegd pensioen
ouderdomsverzekering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-335/1 3-335/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-885/1 - 1999-2000 op 29 september 2000.
Stuk 3-335/1 3-335/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar commissie
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Uitgesteld
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
15/2/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/2/2006

Kruispuntbank van de wetgeving