S. 3-28 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek
Marie-Josť Laloy    Philippe Mahoux   

uitzetting uit een woning
huurovereenkomst
rechtsvordering
armoede

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-28/1 3-28/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/7/2003
3-28/2 3-28/2 (PDF) Amendementen 27/1/2004
3-28/3 3-28/3 (PDF) Advies van de Raad van State 15/2/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2003   Indiening
Herindiening 2-621/1 - 2000-2001 op 15 januari 2001.
Stuk 3-28/1 3-28/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Staf Nimmegeers
20/1/2004   Bespreking
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Bespreking
6/12/2005   Inschrijving op agenda
6/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Commissie wenst extern advies: Raad van State
2/5/2007   Einde behandeling
15/12/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/2/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 3-28/3 3-28/3 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/1/2004, 27/1/2004, 6/12/2005, 14/12/2005

Kruispuntbank van de wetgeving