S. 3-2455 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen
Philippe Mahoux   

sociale zekerheid
rechten van het kind
vrije tijd
motie van het Parlement
fiscaliteit
ongehuwde ouder
diensten
sociale integratie
werkgelegenheidsbeleid
eenoudergezin

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2455/1 3-2455/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/4/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2007   Indiening Stuk 3-2455/1 3-2455/1 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving