S. 3-2445 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een Label Gelijkheid en Diversiteit
Fatma Pehlivan    Sfia Bouarfa    Jean Cornil    Philippe Mahoux    Olga Zrihen   

gelijke behandeling van man en vrouw
toegang tot het arbeidsproces
oudere werknemer
gehandicapte werknemer
bejaarde
migrant
integratie van gehandicapten
motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
gelijke behandeling
gehandicapte
arbeidsmarkt
aanwerving
migrerende werknemer
kwaliteitsmerk
discriminatie op grond van een handicap

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2445/1 3-2445/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2007   Indiening Stuk 3-2445/1 3-2445/1 (PDF)
26/4/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/4/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving