S. 3-2438 Dossierfiche K. 51-3067

Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

werkgeversorganisatie
archief
arbeidsbetrekking
dienst voor arbeidsbemiddeling
loon
arbeidsveiligheid
toegepast onderzoek
eerste betrekking
visser
uitgezonden werknemer
onderzoeksorganisme
binnenvaart
arbeidsreglement
jeugdige werknemer
elektronische handtekening
instelling van openbaar nut
vrij verrichten van diensten
mobiliteit van arbeidskrachten
varend en vliegend personeel
arbeidsbezoldiging
koopvaardijvloot
sociale balans
arbeidscontract
opleidingsstage
vakbond
administratieve formaliteit
doorgeven van informatie
schuld
arbeidsrecht
jongerenarbeid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
vrij verkeer van werknemers
werkgelegenheidsbeleid
beroepssport
technologie
uitzendbureau
rechtsingang
elektronische overheid
werkgelegenheidsbevordering
sociale woning
tijdelijk werk
positieve arbeidsbeleving
arbeidsongeval
humanisering van de arbeid
werkplek
paritair comitť
zeevisserij
nationale uitvoeringsmaatregel
vergrijzing van de bevolking
opslag van documenten

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-3067/1 Wetsontwerp 10/4/2007
K. 51-3067/2 Amendementen 11/4/2007
K. 51-3067/3 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-3067/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2007
3-2438/1 3-2438/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/4/2007
3-2438/2 3-2438/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3067/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2438/3 3-2438/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/4/2007   Indiening Stuk K. 51-3067/1
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Einde behandeling
23/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 51-3067/3
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 47-49
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o4)
Integraal verslag nr. 283, p. 11-12
Stuk K. 51-3067/5
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/48 3-82/48 (PDF)
19/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/48 3-82/48 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-2438/1 3-2438/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 3-2438/2 3-2438/2 (PDF)
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Stuk 3-2438/3 3-2438/3 (PDF)
26/4/2007   Aanneming zonder amendering
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2007   Bekendmaking (39313-39340)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/4/2007 5 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/4/2007 20 15/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2007 23/7/2007 , blz 39313-39340

Kruispuntbank van de wetgeving