S. 3-2426 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen
Philippe Mahoux   

rechtsmiddel
strafprocedure
wetboek van strafrecht
gerechtszitting
jurisdictiebevoegdheid
strafrechtspraak
openbaar ministerie
verzachtende omstandigheid
slachtoffer
verschoning
judiciŽle hervorming
voorlopige hechtenis
niet-beroepsmagistraat

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2426/1 3-2426/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Indiening Stuk 3-2426/1 3-2426/1 (PDF)
26/4/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
26/4/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving