S. 3-2381 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet
Luc Van den Brande    Wouter Beke    Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Etienne Schouppe    Jan Steverlynck    Elke Tindemans    Hugo Vandenberghe    Marc Van Peel   

economische rechten
gelijke behandeling van man en vrouw
postdienst
verdeling van de bevoegdheden
universele dienst
machtsconflict
onteigening
ambtenaar
herziening van de grondwet
rechten van het kind
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
bondsstaat
overheidsapparaat
federale staat
Koning en Koninklijke familie
rechten van het individu
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
rechtsvordering
criminaliteit
parlementszitting
tweekamerstelsel
gemeentepolitie
vreemdelingenrecht
bevoegdheidsoverdracht
overheidsfinanciŽn
begrotingscontrole
Eerste Kamer
openbare orde
Nederland
judiciŽle hervorming
persvrijheid
telefoon- en briefgeheim
institutionele hervorming
openbaar vervoer
Rekenhof (BelgiŽ)

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2381/1 3-2381/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
3-2381/2 3-2381/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2007   Indiening Stuk 3-2381/1 3-2381/1 (PDF)
12/4/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/4/2007   Verzending naar commissie
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
27/4/2007   Verwerping
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving