S. 3-2375 Dossierfiche K. 51-3045

Een Britse kijk op Europa

Gedachtewisseling met Lord Grenfell, Voorzitter van de "European Union Committee" van het Britse Hogerhuis
   Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

nationaal parlement
consolidatie van de Europese Unie
Europese Grondwet
internationale rol van de EU
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
parlementaire commissie
Europese Unie
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
EU-beleid
Europese sociale politiek

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2375/1 3-2375/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 30/3/2007
                                      
Chronologie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2007   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Gedachtewisseling
met Lord Grenfell, Voorzitter van de "European Union Committee" van het Britse Hogerhuis
Stuk 3-2375/1 3-2375/1 (PDF)
20/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
20/3/2007   Einde behandeling
30/3/2007   Einde behandeling
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/3/2007   Indiening Stuk 3-2375/1 3-2375/1 (PDF)
30/3/2007   Einde behandeling
30/3/2007   Indiening in Senaat
30/3/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/3/2007

Kruispuntbank van de wetgeving