S. 3-219 Dossierfiche K. 51-312

De Intergouvernementele Conferentie over de toekomst van de Europese Unie
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

uitbreiding van de Europese Unie
intergouvernementele conferentie (EU)
consolidatie van de Europese Unie
Europese Grondwet
gekwalificeerde meerderheid
Europees defensiebeleid
Europese Commissie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Unie
intergouvernementele overeenkomst (EU)
Stabiliteitspact
werking van de instelling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-219/1 3-219/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 20/10/2003
3-219/2 3-219/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 5/12/2003
3-219/3 3-219/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 5/1/2004
3-219/4 3-219/4 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 2/4/2004
3-219/5 3-219/5 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/7/2004
3-219/6 3-219/6 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 11/3/2005
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2003   Indiening
1/3/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
8/10/2003   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
8/10/2003   Verzending naar commissie
8/10/2003   Inschrijving op agenda
8/10/2003   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, aangaande de opening van de IGC te Rome op 4 oktober 2003
8/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand, Herman Van Rompuy
21/10/2003   Inschrijving op agenda
21/10/2003   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van Brussel van 16 en 17 oktober 2003
Stuk 3-219/1 3-219/1 (PDF)
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Pierre Chevalier, senator en persoonlijk vertegenwoordiger van de eerste minister en de minister van buitenlandse zaken in de IGC
Stuk 3-219/2 3-219/2 (PDF)
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 12 en 13 december 2003
17/12/2003   Inschrijving op agenda
17/12/2003   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 12 en 13 december 2003
Stuk 3-219/3 3-219/3 (PDF)
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met mevr. Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Aangelegeheden en Buitenlandse Aangelegeheden, over de resultaten van de Europese Raad van Brussel van 25 en 26 maart 2004
Stuk 3-219/4 3-219/4 (PDF)
15/6/2004   Inschrijving op agenda
15/6/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 17 en 18 mei 2004
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 17 en 18 mei 2004
Stuk 3-219/5 3-219/5 (PDF)
1/3/2005   Inschrijving op agenda
1/3/2005   Gedachtewisseling
met de heer Jo Leinen, voorzitter van de Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement, en de heren Richard Corbett en Iñigo Mendez de Vigo, rapporteurs voor het ontwerp van Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
Stuk 3-219/6 3-219/6 (PDF)
1/3/2005   Einde behandeling
1/3/2005   Einde behandeling
1/3/2005   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/10/2003, 21/10/2003, 26/11/2003, 3/12/2003, 17/12/2003, 23/3/2004, 30/3/2004, 15/6/2004, 23/6/2004, 1/3/2005

Kruispuntbank van de wetgeving