S. 3-214 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma
Philippe Mahoux   

jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
werkloosheidsverzekering
erkenning van diploma's

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-214/1 3-214/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/9/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2003   Indiening Stuk 3-214/1 3-214/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Myriam Vanlerberghe
26/11/2003   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/11/2003

Kruispuntbank van de wetgeving