S. 3-2133 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad
Fatma Pehlivan    Olga Zrihen   

rechten van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
ontwikkelingshulp
participatie van vrouwen
motie van het Parlement
VN-resolutie
oorlogsslachtoffer
conflictpreventie
positie van de vrouw
vrede
oorlog

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2133/1 3-2133/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2007   Indiening Stuk 3-2133/1 3-2133/1 (PDF)
29/3/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/3/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving