S. 3-2130 Dossierfiche                  

Het Fins voorzitterschap van de Europese Unie (juli - december 2006)
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden    commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

Finland
vrouwenarbeid
gelijke behandeling van man en vrouw
uitbreiding van de Europese Unie
Kosovo-kwestie
georganiseerde misdaad
vernieuwing
terrorisme
migratie
Rusland
concurrentie
Democratische Republiek Congo
GBVB
Europese Grondwet
ACS-EU-samenwerking
internationale rol van de EU
Palestijnse kwestie
ACS-landen
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
rechten van de mens
gemeenschappelijk landbouwbeleid
energiebeleid
economische en sociale samenhang
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
China
EU-beleid
Kosovo
Tibet-kwestie
Cyprus
Turkije
mensenhandel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2130/1 3-2130/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 12/7/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2006   Indiening Stuk 3-2130/1 3-2130/1 (PDF)
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/7/2006   Verzending naar commissie
12/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/7/2006   Uiteenzetting
door Z.E. de heer Antti Sierla, ambassadeur van Finland
12/7/2006   Gedachtewisseling
12/7/2006   Verslag
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/7/2006

Kruispuntbank van de wetgeving