S. 3-2075 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Elke Tindemans   

voortgezet onderwijs
kinderbescherming
rechten van het kind
militair personeel
internationaal humanitair recht
leerling
rechtstoestand
burgerpersoneel
oorlog

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-2075/1 3-2075/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2007   Indiening Stuk 3-2075/1 3-2075/1 (PDF)
15/2/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Niet behandeld
17/4/2007   Einde behandeling
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-2406
26/4/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 26/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving