S. 3-1985 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomitť voor duurzame ontwikkeling
Philippe Mahoux    Jean Cornil   

duurzame ontwikkeling
reglement van het parlement
parlementaire commissie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1985/1 3-1985/1 (PDF) Voorstel 11/12/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/12/2006   Indiening Stuk 3-1985/1 3-1985/1 (PDF)
14/12/2006   Inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
14/12/2006   Verzending naar Bureau
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving