S. 3-1959 Dossierfiche K. 51-2687

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft
Regering G. Verhofstadt II  

arbeidsveiligheid
geweld
arbeidsrechtspraak
psychologische intimidatie
gezondheid op het werk
ongewenste intimiteiten
rechtsingang
werkplek

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2687/1 Wetsontwerp 19/9/2006
K. 51-2687/2 Verslag namens de commissie 24/11/2006
K. 51-2687/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/2006
3-1959/1 3-1959/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/12/2006
3-1959/3 3-1959/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 17/1/2007
3-1959/2 3-1959/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
3-1959/4 3-1959/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/9/2006   Indiening Stuk K. 51-2687/1
24/11/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 51-2686/4
30/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 245, p. 35-50
30/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 246, p. 9
Stuk K. 51-2687/3
30/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/12/2006   Overzending Stuk 3-1959/1 3-1959/1 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/12/2006   Verzending naar commissie
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
17/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/1/2007   Aanneming zonder amendering
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Stuk 3-1959/2 3-1959/2 (PDF)
24/1/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Stuk 3-1959/3 3-1959/3 (PDF)
18/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Algemene bespreking Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
25/1/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
25/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
Stuk 3-1959/4 3-1959/4 (PDF)
25/1/2007   Aanneming zonder amendering
25/1/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2007   Bekendmaking (30648-30649)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/1/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/1/2007, 24/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/2/2007 6/6/2007 , blz 30648-30649

Kruispuntbank van de wetgeving