S. 3-1950 Dossierfiche K. 51-2851

Parlementaire Assemblee van de OVSE - Hersftforum in Malta (17-20 november 2006)

OVSE
parlementaire vergadering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1950/1 3-1950/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 1/12/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2006   Indiening Stuk 3-1950/1 3-1950/1 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
1/12/2006   Indiening Stuk 3-1950/1 3-1950/1 (PDF)
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving