S. 3-1836 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen
Philippe Mahoux   

verbintenisrecht
orgaantransplantatie
bloedziekte
gezondheidsverzorging
misbruikclausule
bio-ethiek
stamcel
clausule
nationale uitvoeringsmaatregel
commercialisering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1836/1 3-1836/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/9/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/9/2006   Indiening Stuk 3-1836/1 3-1836/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2006   Verzending naar commissie
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Niet behandeld
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Niet behandeld
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Jacinta De Roeck
31/1/2007   Bespreking
van het advies van de werkgroep "Bio-ethiek"
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Bespreking
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Hoorzitting met de heer Thomas Brťgeon, Europese Commissie
14/2/2007   Hoorzitting met mevrouw Heidi De Wit, directeur Corporate Affairs Europe, Genzyme
14/2/2007   Hoorzitting met prof. dr. Marc Boogaerts, Leuven Cancer and Stem Cell Institute, UZ Gasthuisberg
14/2/2007   Hoorzitting met de heer Renť Custers, Regulatory Affairs Manager, VIB
14/2/2007   Hoorzitting met de heer Gil Beyen, gedelegeerd bestuurder, TiGenix
14/2/2007   Hoorzitting met prof. dr. Yves Beguin, CHU LiŤge
14/2/2007   Hoorzitting met prof. dr. Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder, Rode Kruis-Vlaanderen
14/2/2007   Hoorzitting met prof. dr. Dominique Bron, Institut Jules Bordet
14/2/2007   Hoorzitting met prof .dr. Hilde Beele, diensthoofd, Weefselbank UZ Gent
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Interne adviesaanvraag: Werkgroep "Bio-ethiek"
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 31/1/2007, 7/2/2007, 14/2/2007, 25/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving