S. 3-1796 Dossierfiche K. 51-2516

Wetsontwerp houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij
Regering G. Verhofstadt II  

deelneming
Federale Participatiemaatschappij
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Federale Investeringsmaatschappij
investering
liquidatie van een onderneming
aandeelhouder
dochteronderneming
fusie van ondernemingen

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2516/1 Wetsontwerp 30/5/2006
K. 51-2516/2 Verslag namens de commissie 26/6/2006
K. 51-2516/3 Tekst verbeterd door de commissie 26/6/2006
K. 51-2516/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1796/1 3-1796/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/7/2006
3-1796/2 3-1796/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2006
3-1796/3 3-1796/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/5/2006   Indiening Stuk K. 51-2516/1
26/6/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Stuk K. 51-2516/2
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 61-62
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o15)
Integraal verslag nr. 225, p. 46
Stuk K. 51-2516/4
6/7/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1796/1 3-1796/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/2006   Verzending naar commissie
12/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
12/7/2006   Bespreking
12/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/7/2006   Aanneming zonder amendering
12/7/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 3-1796/2 3-1796/2 (PDF)
12/7/2006   Inschrijving op agenda
14/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-1/o8) Hand. 3-179 Hand. 3-179 (PDF)
Stuk 3-1796/3 3-1796/3 (PDF)
14/7/2006   Aanneming zonder amendering
14/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2006   Bekendmaking (43352-43355)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/7/2006 60 13/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/8/2006 30/8/2006 , blz 43352-43355

Kruispuntbank van de wetgeving