S. 3-1774 Dossierfiche K. 51-2517

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

inkomstenbelasting
ISO
continentaal plat
verontreiniging door auto's
aanvullend pensioen
minerale reserves
schuldvordering
beleggingsmaatschappij
cumulatie van inkomsten
sociale bijdrage
recht van voorkoop
gezinsuitkering
publiek eigendom
geneesmiddel
sociale zekerheid
ontginning van de hulpbronnen
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
politie
krijgsmacht
verjaring van de vordering
begrotingsrecht
nicotineverslaving
defensiebegroting
marien milieu
eerste betrekking
nationale boekhouding
internationaal fiscaal recht
ziekenhuis
betaalbaarstelling van de uitgaven
onderzoeksbegroting
commerciŽle rechtspraak
aandeelhouder
verplegend personeel
zelfstandig beroep
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
territoriale wateren
Vlaams Gewest
vuurwapen
inning der belastingen
kosten voor gezondheidszorg
jeugdige werknemer
drugverslaving
ontginning van de zeeŽn
belastingfraude
verhuur van onroerend goed
luchtverontreiniging
belastingovereenkomst
openbaar gebouw
klacht inzake bestuurlijke geschillen
natuurramp
kredietbrief
Rampenfonds
gemeentepolitie
psychiatrische inrichting
gemeenschappelijk landbouwbeleid
kosten voor ziekenhuisopname
kapitaalvennootschap
zegelrecht
fiscaal recht
sociale begroting
verkoop
Europese fiscale samenwerking
vennootschapsbelasting
openbaar ministerie
fiscale controle
ouderdomsverzekering
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Europees stelsel van rekeningen
BTW
landbouwuitgaven
schuld
jongerenarbeid
voertuig
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Regie der Gebouwen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
overheidsschuld
faillissement
overheidsfinanciŽn
fraude
loonbelasting
werkgelegenheidsbeleid
onderzoeksbeleid
dramatische kunst
rijkdom van de zee
ondernemingsdirecteur
minerale reserves uit de zeebodem
overdracht van pensioenrechten
belastingaangifte
belastingadministratie
programmawet
rechtsmisbruik
vennootschapsrecht
haveninstallatie
bankgeheim
minimumbestaansinkomen
gedelegeerde wetgeving
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
begrotingsfonds
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
havendienst
aangaan van betalingsverplichtingen
huisvesting
bewapening
thuisverzorging
aansprakelijkheid
administratieve sanctie
automobiel
verdovend middel
veiling
geldboete
sociale economie
diepzee-exploitatie
regionale financiŽn
vergrijzing van de bevolking
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2517/1 Wetsontwerp 31/5/2006
K. 51-2517/2 Amendementen ingediend in de commissie 12/6/2006
K. 51-2517/3 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2517/4 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2517/5 Verslag namens de commissie 13/6/2006
K. 51-2517/6 Verslag namens de commissie 14/6/2006
K. 51-2517/7 Amendementen ingediend in de commissie 14/6/2006
K. 51-2517/8 Verslag namens de commissie 16/6/2006
K. 51-2517/10 Amendement ingediend in de commissie 16/6/2006
K. 51-2517/9 Verslag namens de commissie 20/6/2006
K. 51-2517/11 Verslag namens de commissie 21/6/2006
K. 51-2517/12 Verslag namens de commissie 22/6/2006
K. 51-2517/13 Tekst aangenomen door de commissies 23/6/2006
K. 51-2517/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/6/2006
3-1774/1 3-1774/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/7/2006
3-1774/5 3-1774/5 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
3-1774/2 3-1774/2 (PDF) Amendementen 5/7/2006
3-1774/3 3-1774/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2006
3-1774/6 3-1774/6 (PDF) Verslag namens de commissie 6/7/2006
3-1774/4 3-1774/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1774/7 3-1774/7 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 10/7/2006
3-1774/8 3-1774/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/7/2006
3-1774/9 3-1774/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2006   Indiening Stuk K. 51-2517/1
23/6/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2517/13
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
27/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
27/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 220, p. 2-49 + p. 56-66 + nr. 221, p. 1-36
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
28/6/2006   Gedachtewisseling
28/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Fatma Pehlivan
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-42/o3)
Integraal verslag nr. 223, p. 7-8
Stuk K. 51-2517/14
29/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/36 3-82/36 (PDF)
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1774/1 3-1774/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1774/4 3-1774/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
3/7/2006   Verzending naar commissie
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-3/o0)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1774/5 3-1774/5 (PDF)
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Fatma Pehlivan
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Jacinta De Roeck
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
5/7/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1774/3 3-1774/3 (PDF)
6/7/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-1774/6 3-1774/6 (PDF)
3/7/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Tekst verbeterd door de commissies Stuk 3-1774/7 3-1774/7 (PDF)
13/7/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-1774/2 3-1774/2 (PDF)
13/7/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-1774/8 3-1774/8 (PDF)
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-21/o0) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
Stuk 3-1774/9 3-1774/9 (PDF)
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2006   Bekendmaking (36921-36939)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2006, 29/6/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006, 10/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 6/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/7/2006 5 5/7/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/7/2006 20 18/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 28/7/2006 , blz 36921-36939

Kruispuntbank van de wetgeving