S. 3-1760 Dossierfiche K. 51-2812

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
gerechtelijke dwaling
remigratie
gelijke behandeling van man en vrouw
strafprocedure
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
burgerschapsrechten
uitwijzing
gehuwde persoon
strafrecht
ratificatie van een overeenkomst
buitenlandse staatsburger
vreemdelingenrecht
huwelijk
internationaal strafrecht
overeenkomstprotocol
politieke rechten

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1760/1 3-1760/1 (PDF) Wetsontwerp 16/6/2006
3-1760/2 3-1760/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2006
K. 51-2812/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2812/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2006   Indiening Stuk 3-1760/1 3-1760/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/6/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
24/10/2006   Bespreking
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
28/11/2006   Aanneming zonder amendering
28/11/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1760/2 3-1760/2 (PDF)
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o9) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Stuk K. 51-2812/1
9/1/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 727
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 36
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 58
Stuk K. 51-2812/2
18/1/2007   Aanneming zonder amendering
18/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2012   Bekendmaking (35046-35051)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/10/2006, 28/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/3/2007 22/6/2012 , blz 35046-35051

Kruispuntbank van de wetgeving