S. 3-1641 Dossierfiche K. 51-2503

Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen
Christel Geerts    Olga Zrihen    Annemie Van de Casteele    Nathalie de T' Serclaes    Philippe Mahoux   

sociale participatie
Federale Adviesraad voor Ouderen
gezondheidsverzorging
bejaarde
gelijke behandeling
ouderdomsverzekering
sociale integratie
duurzame mobiliteit
vergrijzing van de bevolking

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1641/1 3-1641/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/3/2006
3-1641/2 3-1641/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2006
3-1641/3 3-1641/3 (PDF) Amendementen 17/5/2006
3-1641/4 3-1641/4 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 17/5/2006
3-1641/5 3-1641/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 17/5/2006
3-1641/6 3-1641/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 18/5/2006
K. 51-2503/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/5/2006
K. 51-2503/2 Amendementen 30/1/2007
K. 51-2503/3 Verslag namens de commissie 6/2/2007
K. 51-2503/4 Tekst verbeterd door de commissie 6/2/2007
K. 51-2503/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2006   Indiening Stuk 3-1641/1 3-1641/1 (PDF)
30/3/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/3/2006   Verzending naar commissie
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
19/4/2006   Bespreking
19/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/4/2006   Aanneming zonder amendering
19/4/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1641/2 3-1641/2 (PDF)
27/4/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
4/5/2006   Terugzending naar commissie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane
4/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/5/2006   Aanneming na amendering
17/5/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 3-1641/4 3-1641/4 (PDF)
17/5/2006   Tekst aangenomen Stuk 3-1641/5 3-1641/5 (PDF)
16/5/2006   Inschrijving op agenda
18/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
18/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
18/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o9) Hand. 3-165 Hand. 3-165 (PDF)
Stuk 3-1641/6 3-1641/6 (PDF)
18/5/2006   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
18/5/2006   Overzending Stuk K. 51-2503/1
6/2/2007   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Stuk K. 51-2503/3
15/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 33-40
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o16)
Integraal verslag nr. 266, p. 68-69
Stuk K. 51-2503/5
15/2/2007   Aanneming zonder amendering
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 73 (termijn verstreken) + 30
Stuk 3-82/41 3-82/41 (PDF)
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/2007   Bekendmaking (16669-16670)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/5/2006, 18/5/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/4/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 4/5/2006, 17/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/2/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 19/5/2006 60 12/10/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 73 (termijn verstreken) + 30
Onderzoekstermijn (K1) 19/5/2006 163 26/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/3/2007 27/3/2007 , blz 16669-16670

Kruispuntbank van de wetgeving