S. 3-1589 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen
Christel Geerts    Annemie Van de Casteele    Sabine de Bethune    Nathalie de T' Serclaes   

sociale participatie
pers
vrouwenarbeid
gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
geweld
oudere werknemer
gezondheidsverzorging
bejaarde
officiële statistiek
discriminatie op grond van leeftijd
vrouw
motie van het Parlement
herintreding
pensioenvoorwaarden
bewustmaking van de burgers
digitale kloof
reclame
ouderdomsverzekering
positie van de vrouw
vrouwenbeweging
vergrijzing van de bevolking

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1589/1 3-1589/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2006
3-1589/2 3-1589/2 (PDF) Verslag namens het adviescomité en de werkgroep 6/6/2006
3-1589/3 3-1589/3 (PDF) Amendementen 15/6/2006
3-1589/4 3-1589/4 (PDF) Amendementen 5/7/2006
3-1589/5 3-1589/5 (PDF) Verslag namens de commissie 11/10/2006
3-1589/6 3-1589/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 11/10/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2006   Indiening Stuk 3-1589/1 3-1589/1 (PDF)
9/3/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/3/2006   Verzending naar commissie
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
15/3/2006   Interne adviesaanvraag: Adviescomité voor gelijke kansen
15/3/2006   Interne adviesaanvraag : Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
15/3/2006   Verzending naar commissie voor advies
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans, Olga Zrihen
22/3/2006   Regeling van de werkzaamheden
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Hoorzitting met de heer Oswald Van Ooteghem en mevrouw Mie Moerenhout, OOK-Vlaamse Ouderenraad
18/4/2006   Hoorzitting met mevrouw Renée Coen, ondervoorzitter C.A.S.
18/4/2006   Hoorzitting met mevrouw Herlindis Moestermans, stafmedewerkster Nederlandstalige Vrouwenraad
18/4/2006   Hoorzitting met mevrouw Marie-Noëlle Vroonen-Vaes, ondervoorzitter Conseil des Femmes Francophones de Belgique
18/4/2006   Gedachtewisseling
3/5/2006   Inschrijving op agenda
3/5/2006   Bespreking
16/5/2006   Inschrijving op agenda
16/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Khadija Aznag, Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen
16/5/2006   Hoorzitting met de dames Nouzha Bensalah en Rachida El Idrissi, vertegenwoordigers van de Groupe Féminin Pluriel - Commission Femmes Maghrébines
16/5/2006   Gedachtewisseling
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Regeling der werkzaamheden
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Bespreking
einde van de bespreking
6/7/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
6/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1589/2 3-1589/2 (PDF)
  Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
15/3/2006   Verzending naar werkgroep
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans, Olga Zrihen
22/3/2006   Regeling van de werkzaamheden
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Hoorzitting met de heer Oswald Van Ooteghem en mevrouw Mie Moerenhout, OOK-Vlaamse Ouderenraad
18/4/2006   Hoorzitting met mevrouw Renée Coen, ondervoorzitter C.A.S.
18/4/2006   Hoorzitting met mevrouw Herlindis Moestermans, stafmedewerkster Nederlandstalige Vrouwenraad
18/4/2006   Hoorzitting met mevrouw Marie-Noëlle Vroonen-Vaes, ondervoorzitter Conseil des Femmes Francophones de Belgique
18/4/2006   Gedachtewisseling
3/5/2006   Inschrijving op agenda
3/5/2006   Bespreking
16/5/2006   Inschrijving op agenda
16/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Khadija Aznag, Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen
16/5/2006   Hoorzitting met de dames Nouzha Bensalah en Rachida El Idrissi, vertegenwoordigers van de Groupe Féminin Pluriel - Commission Femmes Maghrébines
16/5/2006   Gedachtewisseling
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Regeling van de werkzaamheden
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Bespreking
einde van de bespreking
6/7/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
6/7/2006   Goedkeuring van het verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1589/2 3-1589/2 (PDF)
6/7/2006   Einde behandeling
11/10/2006   Inschrijving op agenda
11/10/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
11/10/2006   Aanneming na amendering
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-1589/5 3-1589/5 (PDF)
18/10/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 3-1589/6 3-1589/6 (PDF)
19/10/2006   Inschrijving op agenda
26/10/2006   Algemene bespreking Hand. 3-185 Hand. 3-185 (PDF)
26/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o11) Hand. 3-185 Hand. 3-185 (PDF)
26/10/2006   Aanneming na amendering door commissie
26/10/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, min. Sociale Zaken en Volksgezondheid, min. Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, min. van Leefmilieu en min. van Pensioenen, min. van Werk
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/10/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 15/3/2006, 11/10/2006, 18/10/2006
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 22/3/2006, 18/4/2006, 3/5/2006, 16/5/2006, 28/6/2006, 5/7/2006, 6/7/2006
Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
Behandeling beëindigd 15/3/2006, 22/3/2006, 18/4/2006, 3/5/2006, 16/5/2006, 5/7/2006

Kruispuntbank van de wetgeving