S. 3-1584 Dossierfiche K. 51-2310

De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht
   Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

Hof van Justitie van de Europese Unie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
EU-recht - nationaal recht
beroep wegens niet-nakomen
nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1584/1 3-1584/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 21/2/2006
                                      
Chronologie
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2006   Indiening Stuk 3-1584/1 3-1584/1 (PDF)
21/2/2006   Einde behandeling
7/2/2006   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
7/2/2006   Verzending naar commissie
7/2/2006   Inschrijving op agenda
7/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
7/2/2006   Bespreking
Gedachtewisseling met de heer Didier Donfut, staatsecretaris voor Europese Zaken
21/2/2006   Verslag Stuk 3-1584/1 3-1584/1 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2006   Einde behandeling
  Vrije procedure
21/2/2006   Indiening in Kamer
21/2/2006   Indiening in Senaat
21/2/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/2/2006

Kruispuntbank van de wetgeving