S. 3-1556 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen
Philippe Mahoux   

achteruitgang van het milieu
migratie
opwarming van het klimaat
vluchteling
motie van het Parlement
internationaal humanitair recht

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1556/1 3-1556/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/2/2006
3-1556/2 3-1556/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2006
3-1556/3 3-1556/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2006   Indiening Stuk 3-1556/1 3-1556/1 (PDF)
9/2/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/2/2006   Verzending naar commissie
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
21/3/2006   Bespreking
21/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
21/3/2006   Aanneming zonder amendering
21/3/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1556/2 3-1556/2 (PDF)
21/3/2006   Tekst aangenomen Stuk 3-1556/3 3-1556/3 (PDF)
13/4/2006   Inschrijving op agenda
20/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-12/o6) Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
20/4/2006   Aanneming zonder amendering
20/4/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/4/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/3/2006

Kruispuntbank van de wetgeving