S. 3-1544 Dossierfiche                  

Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
Philippe Mahoux    Jean Cornil   

internationaal humanitair recht
internationaal privaatrecht
misdaad tegen de menselijkheid
interpretatie van het recht
vluchteling
extraterritoriale bevoegdheid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1544/1 3-1544/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/2/2006
3-1544/2 3-1544/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/2/2006   Indiening Stuk 3-1544/1 3-1544/1 (PDF)
2/2/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
2/2/2006   Verzending naar commissie
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
25/4/2006   Bespreking
25/4/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-1666/1
25/4/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1544/2 3-1544/2 (PDF)
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-1666
11/5/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 11/5/2006
Commissie: Justitie
Vervallen 25/4/2006

Kruispuntbank van de wetgeving