S. 3-1528 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers
Wouter Beke   

onbetaald verlof
vrijwilligerswerk

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1528/1 3-1528/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/1/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2006   Indiening Stuk 3-1528/1 3-1528/1 (PDF)
26/1/2006   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/1/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving