S. 3-1493 Dossierfiche K. 51-2098

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

migrantenkind
archief
privť-gebruik computer
prijsregeling
goederenverzekering
stookolie
dienst voor arbeidsbemiddeling
postdienst
schuldvordering
aftrek vooraf
intellectuele eigendom
invaliditeitsverzekering
loon
beleggingsmaatschappij
Fonds voor de Beroepsziekten
telecommunicatieregelgeving
strategische reserve
universele dienst
sociale bijdrage
hoger onderwijs
steun aan ondernemingen
Duitsland
grootwarenhuis
energievoorziening
gezinsuitkering
voorgeschreven prijs
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
telecommunicatie
octrooi
veiligheidsnorm
internationale ambtenaar
uitkering aan nabestaanden
OCMW
medisch centrum
kind
gerechtsdeurwaarder
infectieziekte
politie
wegverkeer
opslag van koolwaterstoffen
verjaring van de vordering
tabak
nicotineverslaving
rundvlees
rundvee
medische gegevens
gezondheidsverzorging
hypotheek
eerste hulp
onbetaald werk
officiŽle statistiek
telefoon
remgeld
Federaal Dienstencentrum
Kind en Gezin
handelscontract
vogelgriep
handelsrecht
veeteelt
medisch onderwijs
epidemiologie
ziekenhuis
marktonderzoek
belastingharmonisatie
prijsovereenkomst
energieprijs
bescherming van de consument
ziekteverzekering
apotheker
gegevensbescherming
aardgas
ethiek
sociale uitkering
sociaal achtergestelde groep
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
overschrijving
moederschap
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
informatiemaatschappij
luchthaven
dubbele belasting
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
illegale migratie
aardolieproduct
dierenarts
medisch en chirurgisch materiaal
veiligheid van het product
maatschappelijke positie
kalf
kalfsvlees
verbintenisrecht
gezondheid van dieren
kosten voor gezondheidszorg
etiketteren
lijfrente
dochteronderneming
inkomensgarantie
luchtverkeer
handelsregelingen
belastingovereenkomst
minimumvoorraad
energieopslag
consumptief krediet
belastingaftrek
natuurramp
toegang tot het beroepsleven
facturering
notaris
communicatietarief
klinische biologie
betalingstermijn
gasdistributie
krediet op onroerende goederen
schuldenlast
brandbestrijding
kleine en middelgrote onderneming
disciplinaire procedure
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
aansprakelijkheid van de producent
bio-ethiek
oprichting van een onderneming
gezinslast
verwarming
gegevensverwerkende installatie
epidemie
student
armoede
sociale begroting
internet
zoŲnose
generiek geneesmiddel
digitale kloof
overheidsbedrijf
franchising
gehandicapte
belasting op de meerwaarde
informatica
opleidingsstage
beroepsvereniging
internationale norm
ouderdomsverzekering
BTW
administratieve formaliteit
schuld
recht op informatie
verzekeringsrecht
sociale integratie
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
digitalisering
digitaal archiveren
bankdeposito
spaartegoed
sociale bijstand
belasting van natuurlijke personen
alimentatieplicht
ondernemingsdirecteur
grensarbeider
parlementaire vergadering
voorschriften voor de stedenbouw
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
geneeskundige noodhulp
elektronische overheid
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
mandaat
Nederland
aardolie
paramedisch beroep
politiek asiel
autoverzekering
dokter
nucleaire chemie
minimumbestaansinkomen
gecombineerd vervoer
opslagcapaciteit
ziekentransport
kinderoppas
melk
gedelegeerde wetgeving
wees
beslag op bezittingen
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
begrotingsfonds
Fonds voor Arbeidsongevallen
verzekeringsmaatschappij
betaalde vakantie
douane
arbeidsongeschiktheid
huisvesting
dierenziekte
bemiddelaar
betaling
financieel beroep
beroep in administratieve zaken
vrijwilligerswerk
schadeverzekering
proefneming met mensen
levensverzekering
administratieve sanctie
vervoer per spoor
clausule
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
beroepsziekte
beroep in de gezondheidszorg
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Office de la naissance et de l'enfance
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
overtreding van het verkeersreglement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-2098/1 Wetsontwerp 22/11/2005
K. 51-2098/2 Amendementen ingediend in de commissie 23/11/2005
K. 51-2098/3 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/4 Amendement ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/5 Amendement ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/6 Amendement ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/7 Amendement ingediend in de commissie 30/11/2005
K. 51-2098/8 Amendementen ingediend in de commissie 1/12/2005
K. 51-2098/9 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2005
K. 51-2098/10 Amendement ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2098/17 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2098/11 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2098/12 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2098/13 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2098/14 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2098/15 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2098/16 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2098/18 Verslag namens de commissie 12/12/2005
K. 51-2098/19 Advies van de Raad van State 13/12/2005
K. 51-2098/20 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2005
K. 51-2098/21 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2005
K. 51-2098/22 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2098/23 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2098/24 Verslag namens de commissie 15/12/2005
K. 51-2098/25 Verslag namens de commissie 15/12/2005
K. 51-2098/26 Tekst aangenomen door de commissies 16/12/2005
K. 51-2098/27 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-2098/28 Verslag namens de commissie 16/12/2005
3-1493/1 3-1493/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/12/2005
3-1493/2 3-1493/2 (PDF) Amendementen 21/12/2005
3-1493/3 3-1493/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
K. 51-2098/29 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/12/2005
K. 51-2098/30 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2005
3-1493/4 3-1493/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1493/5 3-1493/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1493/6 3-1493/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1493/7 3-1493/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2005   Indiening Stuk K. 51-2098/1
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Einde behandeling
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
14/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Einde behandeling
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Einde behandeling
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2005   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Stuk K. 51-2098/26
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
21/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 182 , p. 1-40 + nr. 183, p. 1-63 + nr. 184, p. 8-9 + p. 12-13
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-44/o1)
Integraal verslag nr. 184, p. 13
Stuk K. 51-2098/30
21/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/30 3-82/30 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/12/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-1493/1 3-1493/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1493/3 3-1493/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Niet behandeld
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Stuk 3-1493/5 3-1493/5 (PDF)
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-1493/4 3-1493/4 (PDF)
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1493/6 3-1493/6 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-20/o3) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
Stuk 3-1493/7 3-1493/7 (PDF)
23/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Overzending aan Senaat (Evoc)
23/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57359-57393)
31/1/2006   Erratum (5137)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005, 14/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/12/2005 5 11/1/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/12/2005 20 26/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2005 30/12/2005 , blz 57359-57393
Errata
Op 31/1/2006 , blz 5137

Kruispuntbank van de wetgeving