S. 3-137 Dossierfiche K. 51-102

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

inkomstenbelasting
kindersterfte
stookolie
postdienst
beleggingsmaatschappij
chronische ziekte
vondeling
personeel
strafprocedure
lichamelijk gehandicapte
telecommunicatie
benzine
Financial Services and Markets Authority
Proximus
bedrijfsleiding
energiebesparing
bestrijding van de verontreiniging
goud
beroep in de kunst
loodvrije benzine
verjaring van de vordering
tabak
medische diagnose
opwarming van het klimaat
elektrische energie
accijns
energieprijs
ziekteverzekering
ministerie
strafrecht
aardgas
minerale olie
illegale migratie
minister
medische research
medisch en chirurgisch materiaal
BTW-tarief
effecten
geothermische energie
niet-alcoholhoudende drank
Centrum voor Vermiste Kinderen
belastinghervorming
luchtverontreiniging
milieuheffing
brandstof
Protocol van Kyoto
Brussels Airport Company
Rijksregister van de natuurlijke personen
psychiatrische inrichting
dienstverrichting
registratie van een voertuig
reisbureau
gezinslast
verwarming
taalgebruik
kringloopproduct
delegatie van bevoegdheid
vermindering van gasemissie
zonne-energie
overheidsbedrijf
vennootschapsbelasting
gasolie
BTW
overheidsadministratie
identiteitsbewijs
intra-EU-handel
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
alimentatieplicht
eerbiediging van het privť-leven
motorbrandstof
broeikasgas
faciliteiten voor gehandicapten
programmawet
elektronische overheid
zachte energie
belasting
overtreding
geldmarkt
verpakkingsproduct
politiek asiel
gedelegeerde wetgeving
buitengewone belasting
forensische geneeskunde
betaalde vakantie
besluit
sociale economie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-102/1 Wetsontwerp 22/7/2003
K. 51-102/2 Amendement 22/7/2003
K. 51-102/3 Amendementen 23/7/2003
K. 51-102/4 Amendementen 23/7/2003
K. 51-102/5 Amendementen 23/7/2003
K. 51-102/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 23/7/2003
K. 51-102/6 Verslag namens de commissie 25/7/2003
K. 51-102/7 Verslag namens de commissie 25/7/2003
K. 51-102/9 Tekst aangenomen door de commissies 25/7/2003
K. 51-102/10 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/11 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/12 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/13 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/14 Aanvullend verslag 28/7/2003
K. 51-102/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/7/2003
K. 51-102/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/7/2003
3-137/1 3-137/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/7/2003
3-137/2 3-137/2 (PDF) Amendementen 30/7/2003
3-137/3 3-137/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/4 3-137/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/5 3-137/5 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/6 3-137/6 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/7 3-137/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/7/2003
3-137/8 3-137/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/8/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/7/2003   Indiening Stuk K. 51-102/1
  Commissie: Justitie
24/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/7/2003   Inschrijving op agenda
24/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
24/7/2003   Bespreking
24/7/2003   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/7/2003   Inschrijving op agenda
25/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
25/7/2003   Bespreking
25/7/2003   Einde behandeling
28/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/7/2003   Inschrijving op agenda
28/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
28/7/2003   Bespreking
28/7/2003   Einde behandeling
29/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
29/7/2003   Inschrijving op agenda
29/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
29/7/2003   Bespreking
29/7/2003   Einde behandeling
25/7/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 51-102/9
28/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/7/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 10, p. 1-73 + nr. 11, p. 36-38
29/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-37/o0)
Integraal verslag nr. 11, p. 38
Stuk K. 51-102/16
29/7/2003   Aanneming na amendering door commissie
23/7/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/1 3-82/1 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/7/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 3-137/1 3-137/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/7/2003   Verzending naar commissie
artikelen 1 tot 25, 35, 36, 38 en 39
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-5/o0)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-137/4 3-137/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/7/2003   Verzending naar commissie
artikelen 26 tot 31
30/7/2003   Verzending naar commissie
artikelen 33 en 34
30/7/2003   Verzending naar commissie
Artikelen 32, 37 en 40
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Stuk 3-137/3 3-137/3 (PDF)
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-137/5 3-137/5 (PDF)
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-4/o0)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 3-137/6 3-137/6 (PDF)
30/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
30/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 3-137/7 3-137/7 (PDF)
31/7/2003   Algemene bespreking Hand. 3-9 Hand. 3-9 (PDF)
31/7/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-9 Hand. 3-9 (PDF)
1/8/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-22/o0) Hand. 3-12 Hand. 3-12 (PDF)
Stuk 3-137/8 3-137/8 (PDF)
1/8/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Overzending aan Senaat (Evoc)
1/8/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/8/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2003   Bekendmaking (40498-40505)
9/9/2003   Erratum (45228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/7/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 24/7/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/7/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/7/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/7/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/7/2003, 1/8/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/7/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/7/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/7/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/7/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 31/7/2003 5 13/10/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 31/7/2003 15 21/10/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 31/7/2003 15 21/10/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 31/7/2003 30 5/11/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2003 7/8/2003 , blz 40498-40505
Errata
Op 9/9/2003 , blz 45228

Kruispuntbank van de wetgeving