S. 3-1357 Dossierfiche K. 51-2082

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, ondertekend te Brussel op 10 december 2002
Regering G. Verhofstadt II  

ontwikkelingshulp
Algerije
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst
bilaterale hulp

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1357/1 3-1357/1 (PDF) Wetsontwerp 23/9/2005
3-1357/2 3-1357/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/10/2005
K. 51-2082/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/11/2005
K. 51-2082/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2005   Indiening Stuk 3-1357/1 3-1357/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/9/2005   Verzending naar commissie
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
25/10/2005   Bespreking
25/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/10/2005   Aanneming zonder amendering
25/10/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1357/2 3-1357/2 (PDF)
3/11/2005   Inschrijving op agenda
10/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
10/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
10/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-132 Hand. 3-132 (PDF)
10/11/2005   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
10/11/2005   Overzending Stuk K. 51-2082/1
22/11/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 457
1/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 173, p. 109
1/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 173, p. 122
Stuk K. 51-2082/2
1/12/2005   Aanneming zonder amendering
1/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/1/2006   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/2006   Bekendmaking (17190-17194)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/10/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/1/2006 27/3/2006 , blz 17190-17194

Kruispuntbank van de wetgeving