S. 3-1353 Dossierfiche K. 51-2118

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Cambodja, ondertekend te Brussel op 29 mei 2001
Regering G. Verhofstadt II  

Cambodja
ontwikkelingshulp
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst
bilaterale hulp

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1353/1 3-1353/1 (PDF) Wetsontwerp 23/9/2005
3-1353/2 3-1353/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2005
K. 51-2118/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/11/2005
K. 51-2118/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2005   Indiening Stuk 3-1353/1 3-1353/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/9/2005   Verzending naar commissie
8/11/2005   Inschrijving op agenda
8/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
8/11/2005   Bespreking
8/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/11/2005   Aanneming zonder amendering
8/11/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1353/2 3-1353/2 (PDF)
17/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Algemene bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-134 Hand. 3-134 (PDF)
24/11/2005   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
24/11/2005   Overzending Stuk K. 51-2118/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 51-52
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o18)
Integraal verslag nr. 186, p. 70
Stuk K. 51-2118/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/11/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006

Kruispuntbank van de wetgeving