S. 3-1348 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten
Philippe Mahoux    Jean Cornil   

verontreiniging
medische research
achteruitgang van het milieu
volksgezondheid
chronische ziekte
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement
ziekte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1348/1 3-1348/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/9/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/9/2005   Indiening Stuk 3-1348/1 3-1348/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/10/2005   Verzending naar commissie
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
21/6/2006   Bespreking
11/10/2006   Inschrijving op agenda
11/10/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/6/2006, 11/10/2006

Kruispuntbank van de wetgeving