S. 3-1343 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan
Philippe Mahoux   

depolitisering
afgevaardigde
reglement van het parlement
statuut van de afgevaardigden
beroepsdeontologie
scheiding der machten
mandaat
plaatselijk verkozene
politieke moraal

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1343/1 3-1343/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 14/9/2005
3-1343/2 3-1343/2 (PDF) Amendementen 20/10/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/9/2005   Indiening Stuk 3-1343/1 3-1343/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
13/10/2005   Verzending naar Bureau
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving