S. 3-1167 Dossierfiche K. 51-1865

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004
Regering G. Verhofstadt II  

aftrek vooraf
Nederlandse Antillen
ratificatie van een overeenkomst
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
spaartegoed

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1167/1 3-1167/1 (PDF) Wetsontwerp 28/4/2005
3-1167/2 3-1167/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2005
K. 51-1865/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/6/2005
K. 51-1865/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/6/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2005   Indiening Stuk 3-1167/1 3-1167/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/4/2005   Verzending naar commissie
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
31/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/5/2005   Aanneming zonder amendering
31/5/2005   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1167/2 3-1167/2 (PDF)
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o2) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
16/6/2005   Overzending Stuk K. 51-1865/1
22/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 401
23/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 41
23/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 149, p. 53-54
Stuk K. 51-1865/2
23/6/2005   Aanneming zonder amendering
23/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
29/11/2005   Bekendmaking (51074-51081)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 31/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 29/11/2005 , blz 51074-51081

Kruispuntbank van de wetgeving