S. 3-1140 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 204 van de programmawet van 27 december 2004, met betrekking tot het stookoliefonds
Wouter Beke   

laag inkomen
stookolie
sociaal achtergestelde groep
verwarming
armoede
minimumbestaansinkomen
begrotingsfonds
aardolie-industrie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1140/1 3-1140/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/4/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2005   Indiening Stuk 3-1140/1 3-1140/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar commissie
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
19/10/2005   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/10/2005, 22/11/2006

Kruispuntbank van de wetgeving