S. 3-1018 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie
Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven    Jacques Germeaux   

medisch en chirurgisch materiaal
eerste hulp
beroepskwalificatie
hart- en vaatziekte
geneeskundige noodhulp
beroep in de gezondheidszorg

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1018/1 3-1018/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/2/2005
3-1018/2 3-1018/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/3/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2005   Indiening Stuk 3-1018/1 3-1018/1 (PDF)
17/2/2005   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/2/2005   Verzending naar commissie
20/4/2005   Inschrijving op agenda
20/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
20/4/2005   Bespreking
21/3/2006   Inschrijving op agenda
21/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Uitgesteld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
29/3/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-1586/1
29/3/2006   Vertrouwen rapporteur Stuk 3-1018/2 3-1018/2 (PDF)
20/4/2006   Inschrijving op agenda
27/4/2006   Algemene bespreking Hand. 3-160 Hand. 3-160 (PDF)
27/4/2006   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-1586
27/4/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 27/4/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 20/4/2005, 21/3/2006, 29/3/2006

Kruispuntbank van de wetgeving