S. 3-1009 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966
Annemie Van de Casteele    Paul Wille    Stefaan Noreilde   

plaatselijke overheid
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
administratieve voogdij
taalgebruik
regionaal parlement
institutionele hervorming

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
3-1009/1 3-1009/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 27/1/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2005   Indiening Stuk 3-1009/1 3-1009/1 (PDF)
3/2/2005   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/2/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving