S. 2-991 Dossierfiche K. 50-1386

Wetsontwerp betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland
André Schellens   José Canon   Robert Denis   Jan Eeman   Stephan Goris   Jean-Pol Henry   Martial Lahaye   Josée Lejeune   Mirella Minne   Peter Vanhoutte  

Duitsland
militair personeel
vervroegd pensioen
strijdkrachten in het buitenland

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 50-1386/1 Wetsvoorstel 13/8/2001
K. 50-1386/2 Amendement 13/11/2001
K. 50-1386/3 Amendementen 26/11/2001
K. 50-1386/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/12/2001
K. 50-1386/4 Verslag namens de commissie 17/12/2001
K. 50-1386/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/12/2001
K. 50-1386/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2001
2-991/1 2-991/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 22/1/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/8/2001   Indiening Stuk K. 50-1386/1
11/10/2001   Inoverwegingneming
17/12/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw nederlandstalig opschrift) Stuk K. 50-1386/4
19/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 22-25
20/12/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 64
20/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 64-65
Stuk K. 50-1386/7
20/12/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/12/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/1/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Stuk 2-991/1 2-991/1 (PDF)
22/1/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/1/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2002   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/2002   Bekendmaking (9999)
16/3/2002   Erratum (11182)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2001, 20/12/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/1/2002 15 21/1/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/1/2002 0 21/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2002 12/3/2002 , blz 9999
Errata
Op 16/3/2002 , blz 11182

Kruispuntbank van de wetgeving