S. 2-988 Dossierfiche K. 50-1591

De Europese Raad van Laken
(14 en 15 december 2001)
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

bevoegdheid van de EU
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
militaire missie van de EU
grondwet
nationaal parlement
uitbreiding van de Europese Unie
westelijke Balkan
ruimtevaart
verdeling van de bevoegdheden
satellietnavigatie
samenwerking tussen de EU en de NAVO
ruimtevaartbeleid
terrorisme
Afghanistan
euro
Rusland
krijgsmacht
financiering van de EU-begroting
consolidatie van de Europese Unie
EU-programma
GBVB
Europese Grondwet
satellietcommunicatie
Midden-Afrika
parlementsdebat
Japan
NAVO
internationale rol van de EU
Midden-Oosten
Europees Ruimteagentschap
immigratie
Palestijnse kwestie
institutionele bevoegdheid (EU)
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
duurzame ontwikkeling
topconferentie
gekwalificeerde meerderheid
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
zetel van de instelling
taalgebruik
OekraÔne
Afrika
Europees octrooi
Europese Raad
ouderdomsverzekering
intergouvernementele overeenkomst (EU)
bevoegdheid van de lidstaten
politiek asiel
officiŽle taal
Cyprus
openbaarheid van het besluitvormingsproces
werking van de instelling
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-988/1 2-988/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 14/1/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2001   Indiening Stuk 2-988/1 2-988/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
4/12/2001   Verzending naar commissie
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
4/12/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
20/12/2001   Inschrijving op agenda
20/12/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, en de heer Louis Michel, minister van Buitenlandse Zaken
20/12/2001   Einde behandeling
20/12/2001   Einde behandeling
4/12/2001   Indiening Stuk 2-988/1 2-988/1 (PDF)
20/12/2001   Einde behandeling
14/1/2002   Indiening in Kamer
14/1/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/12/2001, 20/12/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving