S. 2-944 Dossierfiche                  

De genderdimensie in de statistieken
   Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

sociaal onderzoek
volkstelling
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
bevolkingsstatistiek
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-944/1 2-944/1 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2001   Indiening Stuk 2-944/1 2-944/1 (PDF)
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
13/11/2001   Verzending naar commissie
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
13/11/2001   Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Hoorzitting met de heer Claude Cheruy, directeur-generaal van het Nationaal Instituut voor de Statistiek
over het gelijke kansenbeleid in het Instituut
27/2/2002   Inschrijving op agenda
27/2/2002   Hoorzitting met mevrouw Ada Garcia, docent bij het Departement politieke en sociale wetenschappen, UCL
27/2/2002   Gedachtewisseling
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Bespreking
met het oog op het opstellen van aanbevelingen
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Bespreking
met het oog op het opstellen van een resolutie
26/3/2002   Einde van de bespreking
26/3/2002   Einde behandeling
26/3/2002   Vertrouwen rapporteur
26/3/2002   Einde behandeling
26/3/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 13/11/2001, 11/12/2001, 27/2/2002, 19/3/2002, 26/3/2002

Kruispuntbank van de wetgeving