S. 2-848 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek en tot invoering van een artikel 272bis in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
Anne-Marie Lizin   

documentverschaffing
kind
strafrecht
registratierecht
toegang tot de informatie
slachtoffer
kinderpornografie
slachtofferhulp
seksueel geweld

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-848/1 2-848/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2001   Indiening Stuk 2-848/1 2-848/1 (PDF)
18/10/2001   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
18/10/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving