S. 2-841 Dossierfiche K. 50-1345

De Europese Raad van GŲteborg (15 en 16 juni 2001)
   Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

broeikasgas
kernenergie
misdaad tegen de menselijkheid
uitbreiding van de Europese Unie
luchtvaartindustrie
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Verdrag betreffende de Europese Unie
telecommunicatie
GBVB
opwarming van het klimaat
NAVO
luchtvervoer
marktliberalisatie
internationale rol van de EU
duurzame ontwikkeling
topconferentie
referendum
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
radioactief afval
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Europese Raad
Europese Unie
Europol
Wereldhandelsorganisatie
Cyprus
telefoon- en briefgeheim
Turkije

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-841/1 2-841/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 10/7/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/6/2001   Indiening Stuk 2-841/1 2-841/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
12/6/2001   Verzending naar een andere commissie
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
12/6/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
27/6/2001   Inschrijving op agenda
27/6/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
27/6/2001   Einde behandeling
27/6/2001   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
12/6/2001   Indiening Stuk 2-841/1 2-841/1 (PDF)
27/6/2001   Einde behandeling
10/7/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/6/2001, 27/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving