S. 2-802 Dossierfiche K. 50-1416

Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van kansen
   Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

arbeidsvoorwaarden
vrouwenbeweging
EU-werkgelegenheidsbeleid
beroepsmobiliteit
harmonisatie van de sociale zekerheid
economische en sociale samenhang
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
beroepsleven
niet-gouvernementele organisatie
loonbeleid
vrouwenarbeid
gelijke behandeling van man en vrouw
uitbreiding van de Europese Unie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
toegang tot het arbeidsproces
participatie van vrouwen
vrij verkeer van personen
immigratie
collectief ontslag
rechten van de vrouw
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
gelijke behandeling
xenofobie
armoede
ouderdomsverzekering
Europese Unie
positie van de vrouw
Noord-Zuidbetrekking
arbeidsinspectie
politiek asiel
migrerende werknemer
huiselijk geweld
Europese sociale politiek
mensenhandel
sociale uitsluiting
racisme
harmonisatie van de wetgevingen
sociale economie
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-802/1 2-802/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 12/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/6/2001   Indiening Stuk 2-802/1 2-802/1 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
13/6/2001   Verzending naar commissie
13/6/2001   Inschrijving op agenda
13/6/2001   Voorstelling van de prioriteiten
Prioriteiten van de Raad "Werkgelegenheid en Sociale Zaken" van de Europese Unie
13/6/2001   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, bevoegd voor gelijke kansen
13/6/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Pensioenen
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Claudine Drion
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Myriam Van Varenbergh, voorzitter van de Federale Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Maguy Poppe, lid van de Nederlandstalige Vrouwenraad
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Knauer, lid van de "Conseil des femmes francophones"
26/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Jacquet, ondervoorzitter van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Bespreking
bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Bespreking
bespreking van het advies
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
12/7/2001   Aanneming zonder amendering
12/7/2001   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen
12/7/2001   Vertrouwen rapporteur
12/7/2001   Einde van de behandeling
12/7/2001   Einde behandeling
12/7/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 13/6/2001, 26/6/2001, 3/7/2001, 10/7/2001, 12/7/2001

Kruispuntbank van de wetgeving