S. 2-776 Dossierfiche                  

Onderzoek van het verslag van de Hoge Raad voor de Justitie over de wijze waarop de middelen van interne controle worden aangewend, alsook het verslag van het college van procureurs-generaal hieromtrent
-----
Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
   commissie voor de Justitie

magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
rechtsstelsel
gerechtelijke achterstand
disciplinaire procedure
verschoning

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-776/1 2-776/1 (PDF) Verslag namens de commissie 7/11/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2001   Indiening
  Commissie: Justitie
6/6/2001   Verzending naar commissie
6/6/2001   Inschrijving op agenda
6/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
6/6/2001   Gedachtewisseling
met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
7/6/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 2-776/1 2-776/1 (PDF)
7/6/2001   Einde behandeling
7/6/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 6/6/2001, 7/6/2001

Kruispuntbank van de wetgeving