S. 2-76 Dossierfiche K. 50-343

Wetsontwerp betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen
Philippe Mahoux    Anne-Marie Lizin    Georges Dallemagne   

mijnenbestrijding
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
wapenopslag

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
2-76/1 2-76/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/9/1999
2-76/2 2-76/2 (PDF) Addendum 9/11/1999
2-76/3 2-76/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1999
2-76/4 2-76/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/1999
2-76/5 2-76/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/12/1999
K. 50-343/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/12/1999
K. 50-343/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/9/1999   Indiening Stuk 2-76/1 2-76/1 (PDF)
18/10/1999   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/1999   Verzending naar commissie
9/11/1999   Inschrijving op agenda
9/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
9/11/1999   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
16/11/1999   Inschrijving op agenda
16/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
16/11/1999   Aanneming zonder amendering
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Stuk 2-76/3 2-76/3 (PDF)
7/12/1999   Tekst aangenomen Stuk 2-76/4 2-76/4 (PDF)
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
15/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
Stuk 2-76/5 2-76/5 (PDF)
16/12/1999   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
21/12/1999   Overzending Stuk K. 50-343/1
14/3/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 76
23/3/2000   Bespreking
Handelingen nr. 49, p. 27
23/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Tekstverbeteringen (Handelingen nr. 49, p. 30)
Stuk K. 50-343/2
23/3/2000   Aanneming zonder amendering
9/3/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
16/3/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+5
Stuk 2-82/7 2-82/7 (PDF)
17/3/2000   Hervatting termijn
23/3/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2000   Bekendmaking (10946)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/11/1999, 16/11/1999, 7/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 22/12/1999 60 15/3/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 22/12/1999 3
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+5
Onderzoekstermijn (K1) 22/12/1999 8 24/3/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 22/12/1999 3 20/3/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/3/2000 7/4/2000 , blz 10946

Kruispuntbank van de wetgeving